Kurumsal Etkinlikler
Facebook Twitter
Kurumsal Etkinlikler

Açıkhava Eğitimleri üzerine…

Açık havada yapılan ve ‘outdoor aktiviteleri ‘ olarak tanımlanan faaliyetlerin Kurumsal Eğitimler ile desteklenmesinin iş performansını ve verimi önemli ölçüde arttırdığı biliniyor. Üstelik uzmanlar bu eğitimlerin etkisinin kalıcı olduğunu da belirtiyor. Katılımcı verilmek istenen mesajın üzerine yoğunlaşabiliyor, bunu deneyimliyor ve içselleştiriyor. Doğa sporları eğitimi sırasında kazandırılan takım ruhu ve hızlı karar alma becerisi iş hayatında da devam ettirilebilen en önemli becerilerden oluyor.

Açıkhava kurumsal eğitimleri hedeflenen amaca yönelik olarak çeşitli başlıklar altında toplanıyor;

 • Güven oluşturma ve iletişim
 • Ortak değer ve ‘biz’ bilinci yaratma
 • İşbirliği ve dayanışma
 • Planlama ve koordinasyon
 • Başarılı bir ekip üyesi olmak
 • Zaman yönetimi
 • Hızlı düşünme, doğru karar alma
 • Ekip ve Liderlik
 • Hedeflerle çalışma
 • Yönlendirme ve sonuç odaklı geri bildirim
 • Deneyim ve birlikteliğin gücü
 • Yaratıcılık
 • Zor durumlarla baş etme ve özgüven
 • Birey ve ekip motivasyonu

Şirketlerin ihtiyaçlarına göre hazırlanan programlardaki hedefler ise şöyle sıralanabilir;

 • Takım ruhu ve paylaşımla pozitif etkinin yaygınlaştırılması
 • Birlikte öğrenme duygusunun geliştirilmesi
 • Bireysellik yerine katılımcı katkıları ile üretme, geliştirilen becerilerin sürekliliğin sağlanması
 • Katılımcıların kullandıkları yöntem ve becerileri iş yaşamlarında da uygulamaları.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • Sadece doğayı değil kendinizi de keşfedin !